Projekat otpornost i konkurentnost u poljoprivredi

Razvojni cilj projekta

Podrška Svjetske banke Bosni i Hercegovini kroz Projekat otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi (ARCP) ima za cilj ojačati otpornost poljoprivrednog sektora i povećati konkurentnost prema pristupanju tržištu EU.

Projekat podržava pet široko definiranih ishoda: (i) povećana produktivnost i diverzifikacija poljoprivredne proizvodnje; (ii) povećano znanje i usvajanje klimatski pametnih poljoprivrednih praksi i povećana otpornost poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene; (iii) poboljšana integracija malih poljoprivrednika u zelene i učinkovite lance vrijednosti s većom rodnom ravnopravnošću; (iv) poboljšano upravljanje vodama u poljoprivredi i uvođenje klimatski pametnih tehnologija navodnjavanja; i (v) poboljšani standardi sigurnosti i kvalitete hrane te povećana konkurentnost i potencijal za pristup tržištima veće vrijednosti.

Opis projekta

Aktivnosti u okviru Projekta planirane su s ciljem: (1) poboljšanja poljoprivrednih informacijskih sistema; (2) poboljšanja kapaciteta za proizvodnju certificiranog sjemena i sadnica te poboljšanja savjetodavnih usluga; (3) pružanja odgovarajućih bespovratnih sredstava za otkupljivače i poljoprivrednike (u odabranim pod-sektorima: voće i povrće i mliječni proizvodi) u skladu sa zahtjevima tržišta; (4) poboljšanja poljoprivredne infrastrukture – vodozahvatnih objekata, glavnih i sekundarnih mreža za navodnjavanje; (5) izgradnje kapaciteta općina i kantona koje imaju koristi od projekta, općinskih javnih komunalnih poduzeća ili udruženih UKV/JKP u učešću u radu i održavanju sistema obnovljenih ili izgrađenih u okviru projekta; (6) razvoja baze podataka o svim sistemima navodnjavanja, uključujući GIS mapiranje; (7) jačanja prehrambenih sistema koji se bave standardima kvalitete i sigurnosti koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja, sigurnost i zaštitu hrane i zaštitu biljaka u suradnji s odgovarajućim laboratorijima; (8) razvoja i nadogradnje informatičkih softverskih i hardverskih sistema za poboljšanje nacionalnih standarda sigurnosti hrane.

Projekat je osmišljen na način da postigne svoje ciljeve kroz četiri Komponente:

 • Komponenta 1. Jačanje javne potpore otpornosti i praćenju, sa sljedećim pod-komponentama:
  • Pod-komponenta 1.1 Poboljšanje poljoprivrednih informacijskih sistema;
  • Pod-komponenta 1.2 Podržavanje poljoprivrede otporne na klimu;
 • Komponenta 2. Poboljšanje poljoprivredne produktivnosti, adaptacija na klimatske promjene i jačanje veza s tržištima, sa pod-komponentama:
  • Pod-komponenta 2.1. Jačanje lanca vrijednosti i razvoj produktivnih partnerstava;
  • Pod-komponenta 2.2. Poboljšanje sistema navodnjavanja i odvodnje radi adaptacije klimatskim promjenama;
 • Komponenta 3. Poboljšanje kvalitete i sigurnosti hrane, sa sljedećim pod-komponentama:
  • Pod-komponenta 3.1. Standardi kvalitete i sigurnosti hrane;
  • Pod-komponenta 3.2. Sistemi informacionih tehnologija (IT) za poboljšanje sigurnosti hrane;
 • Komponenta 4. Upravljanje projektom.

 

Korisnici projekta

Korisnici projekta uključuju poljoprivrednike, poljoprivredne organizacije, privatna preduzeća, otkupljivače, prerađivače i sabirne centre koji djeluju u podsektorima vrtlarstva i stočarstva na projektnim područjima. U javnom sektoru, projekat će podržati institucionalno jačanje MPVŠ, Agencije za sigurnost hrane, Ureda za veterinarstvo BiH, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja i državnih instituta za istraživanje

 

Projektni dokumenti